Anmeldelser

Hjernens dirigent - Frontallapperne og den civiliserede bevidsthed

hjernens_dirigent500Forfatter: Elkhonon Goldberg
Sværhedsgrad: Let til middelsvær
Sprog: Dansk
Titelblad: Klik her!Dette er en bog om den smukkeste del af menneskekroppen. Pandelapperne, den del af vores hjerne, der adskiller os fra alle de andre dyr. Jeg har længe savnet en lettilgængelig bog om dette emne - men desværre er denne bog langt fra perfekt. Forfatteren fortæller for meget om sit eget videnskabelige virke. I stedet for en bog om pandelapperne bliver det i højere grad en bog om forfatterens personlige teorier omkring ret specialiserede dele af emnet. Men når det handler om pandelapperne, så kan det kun sjældent gå helt galt. Og det gør det heller ikke her. Der er rigtig gode afsnit om sygdommen Thourettes syndrom. Og man får da også noget at vide om pandelapperne, som man kan bruge i sin dagligdag. Men den store, letlæste bog om menneskehjernens pandelapper, det er det ikke.

Peter.

The way we think: conceptual blending and the mind's hidden complexities

the_way_we_think_fs700Forfattere: Gilles Fauconnier & Mark Turner
Sværhedsgrad: Middel
Sprog: Engelsk
Titelblad: Klik her!

Med denne bog har vi fjernet os fra den mere eksakte hjerneforskning og er ovre i den del af kognitionsvidenskaben, der beskæftiger sig med mere overordnede funktioner i hjernen. De to forfattere, hvoraf den ene oprindelig er uddannet inden for litteraturvidenskab og den anden adfærdsforsker, fremlægger her deres teori om "conceptual blending", der er en videreudvikling af den såkaldte "kognitive semantik", der hovedsageligt beskæftiger sig med sprog (og i særdeleshed med metaforteori). Turners og Fauconniers teori er mere ambitiøs og søger at opstille en mere generel teori om, hvordan vi danner ny viden ud fra en sammenstilling af tidligere erkendte vidensområder.

Man kan med rette kalde teorien spekulativ, men den stemmer nu ganske godt overens med både den generelle holdning og mange individuelle fund inden for hjerneforskningen. Så hvis man gerne vil opleve et helhjertet forsøg på at redegøre for hjernens mere overordnede funktioner, er det en ganske udmærket bog!

Thomas.

The Symbolic Species. The co-evolution of language and the human brain

symbolic_species_forside600Forfatter: Terrence Deacon
Sværhedsgrad: Meget svær!
Sprog: Engelsk
Titelblad: klik her!For feinschmeckere er der ingen vej udenom Terrence Deacons banebrydende bog "The Symbolic Species". For at få fuldt udbytte af bogen kræves et forholdsvis indgående kendskab til hjerneanatomi og -evolution, antropologi og sprogvidenskab (semiotik). Deacon fremfører en række stærkt underbyggede teorier om sprogets udvikling hos mennesket, som vender op og ned på meget af det, vi mente at vide om, hvordan og hvornår vi fik evnen til at tale, og hvad sprog egentlig er for en størrelse. Vigtigst er Deacons grundlæggende idé om "koevolution" mellem sprog og hjerne, således at hjernen ikke bare bærer præg af at være udviklet til at tale med, men at sproget også i sin struktur bærer præg af at være udviklet af menneskehjernen. Deacon bærer samtidig mere brænde til bålet under Noam Chomskys vidt udbredte og anerkendte teori om, at sprogevnen er baseret på et specialiseret "Language Acquisition Device", som efterhånden virker mere og mere skrøbelig på trods af dens, i videnskabshistorisk henseende, enorme indflydelse.

Ikke for den uøvede læser, men for den lidt mere videnskabeligt velfunderede læser er det absolut hjerneguf!!

Thomas.

Hjerneprocesser. Kognition og neurovidenskab

hjerneprocesserForfatter: Anders Gade 
Sprog: Dansk
Sværhedsgrad: Lidt svær - men så er det heller ikke værre!
Titelblad:  Klik her!

En virkelig god bog. Grundig, redelig og relativt lettilgængelig indføring i hjernens funktion. Bogen er herudover velskrevet, og den er ikke kedelig at læse. Vil man læse på dansk, og vil man have en grundig introduktion til menneskehjernen, så er det absolut bogen, jeg anbefaler. Bogen er bygget overskueligt op, og det er også muligt at bruge bogen som en form for opslagsværk. Jo, det er en anbefalelsesværdig bog.

 

Freedom evolves

freedom_evolves_forside500.jpgForfatter: Daniel C. Dennett
Sværhedsgrad: Middel til svær
Sprog: Engelsk
Titelblad:  Klik her!

hjerne_score_hel.jpghjerne_score_hel.jpghjerne_score_hel.jpghjerne_score_hel.jpghjerne_score_halv.jpg

Daniel Dennett er en regulær spradebasse inden for kognitionsvidenskab og hjerneforskning. Han er egentlig filosof af profession, men er ikke bleg for at kaste sig entusiastisk ud i faglige diskussioner med mere naturvidenskabeligt skolede forskere omkring sprængfarlige emner som bevidsthed, kunstig intelligens og biologisk og kulturel evolution. Ofte med stor autoritet og særdeles stærke argumenter på sin side. Denne gang gælder det spørgsmålet om, hvorvidt vi har en fri vilje. Dennett behandler de to vigtigste indvendinger: den "materielle determinisme", der siger, at vi lever i et univers af uafvendelige fysiske processer (partikelfysik), som vi ikke kan sætte os ud over, og den "neurologiske determinisme", der påstår, at alle hjerneprocesser forløber fuldstændig automatisk, og at det, vi oplever som bevidsthed, blot er en konsekvens af denne automatik, uden egentlig indflydelse på vores handlinger. Han giver i det hele taget en god oversigt over diskussionen, inden han kommer med sit eget bud, som er både overraskende og klarsynet i sin originalitet. Glæd dig!

Thomas.

An odd kind of fame: stories of Phineas Gage

phineas_gage_forside.jpgForfattere: Malcolm Macmillan
Sværhedsgrad: Ret let
Sprog: Engelsk
Titelblad:  Klik her!

hjerne_score_hel.jpghjerne_score_hel.jpghjerne_score_hel.jpghjerne_score_hel.jpg

En bog for feinsmeckere. Den tilbundsgående gennemgang af den ulykkelige historie om Phineas Gage. Historien om Phineas Gage regnes af mange for at være starten på den moderne hjerneforskning. I denne bog fortælles hele historien. Alt, man ved, er taget med. Har man, som de fleste der beskæftiger sig med hjernen, hørt historien om Phineas Gage til bevidstløshed, så er dette værket, som bringer historien til live igen. Den er let læst, og som alle vigtige historier er det spændende læsning.

 

Fundamental Neuroscience

fundamental_neuroscience_forside.jpgForfattere: Zigmond et al.
Sprog: Engelsk
Sværhedsgrad: Svær, hvis det hele skal med
Titelblad:  Klik her!

hjerne_score_hel.jpghjerne_score_hel.jpghjerne_score_hel.jpghjerne_score_hel.jpg

Et af flere standardværker om hjernen og neurofysiologi. Næsten alle kapitler har forskellige forfattere. Derfor er kvaliteten lidt svingende, men kvaliteten når dog ikke ned under et niveau, som er bedre en bare godt. Bogen kan bruges som opslagsværk, hvis men skal vide mere om specielle emner. Den kan også læses fra en ende af. Det tager meget lang tid. Efter endt læsning er der en stund, hvor man føler, at man har overblik over sagerne, men snart begynder man at glemme det læste. Bogen er ikke for den forudsætningsløse, men den er rar at have.

Dyret i dit spejl - en slægtshistorie

dyret_spejl_forside500.jpgForfatter: Bent Jørgensen
Sværhedsgrad: Let
Sprog: Dansk
Titelblad:  Klik her!

hjerne_score_hel.jpghjerne_score_hel.jpghjerne_score_hel.jpghjerne_score_hel.jpg

Bent Jørgensen husker vi, og elsker vi fra hans tid som karismatisk og visionær direktør for Københavns Zoologiske Have i perioden fra 1979 til 1994. Han har nu begået en bog om menneskeslægtens historie, helt tilbage fra livets oprindelse i ursuppen og frem til i dag. Bogen er letlæst, spændende og underholdende, og bærer gennem de mange anekdoter og morsomme faktuelle detaljer tydeligt præg af Bent Jørgensens store kærlighed til og fascination af dyr. Den er skrevet i en let stil, men har stort set alle de vigtige detaljer fra menneskets udviklingshistorie med, og kan stærkt anbefales, hvis man gerne vil lære noget mere om sin egen forhistorie uden at blive overdænget med videnskabelige referencer i tide og utide. Bent Jørgensens bog er alt i alt en medlevende genfortælling af "the greatest story ever (un)told" - historien om livets oprindelse og menneskets opkomst her på Jorden!

Thomas.

Menneskets oprindelse og udvikling

menneskets_oprindelse500.jpg

Forfatter: Peter K. A. Jensen
Sværhedsgrad: Til tider svær, men den er det værd!
Sprog: Dansk
Titelblad:  Klik her!

hjerne_score_hel.jpghjerne_score_hel.jpghjerne_score_hel.jpghjerne_score_hel.jpghjerne_score_hel.jpg

Hvis man interesserer sig for, hvordan mennesket opstod (og det bør man!), er dette bogen, man skal læse. Det er den velskrevne og meget lærerige historie om, hvordan vi har udviklet os fra de tidligste australopitheciner (sydaber) til de mennesker, vi er i dag. Bogen rummer redegørelser for praktisk talt alle fossile fund og tager særligt højde for de resultater, der er fremkommet gennem anvendelse af molekylærgenetiske metoder til analyse af disse fund. Da bogen er tiltænkt både den almindelige læser og undervisning på videregående uddannelser, er den til tider meget teknisk - men den grundlæggende historie er interessant nok til at bære den knapt så ambitiøse læser igennem. Forfatteren fremlægger solidarisk alle sider i de mange kontroverser omkring menneskets udvikling, selvom han ikke undlader selv at tage stilling i de fleste spørgsmål. En god og grundig bog, der dækker alt det væsentlige inden for emnet - og sidst, men ikke mindst, kan vi vel godt tillade os at være lidt stolte over, at en af de allerbedste bøger om dette spændende emne er skrevet af en dansker, på dansk!

Thomas.

Inner Vision. An Exploration of Art and the Brain

Inner-vision-forside.jpgForfatter: Semir Zeki
Sprog: Engelsk
Sværhedsgrad: Halvsvær
Titelblad: Klik her!

hjerne_score_hel.jpghjerne_score_hel.jpghjerne_score_hel.jpghjerne_score_hel.jpghjerne_score_hel.jpg

En fantastisk bog. Bogen giver en indføring i synssansens funktion. Og det er et meget vigtigt emne. Udforskningen af sansernes funktion åbner døren til alt det, der har med vores virkelighedsopfattelse at gøre. Bogen fortæller om samspillet mellen synssans og opfattelsen af billedkunst. Der skrives og tales så meget om en gensidig berigelse mellem videnskab og kunst. Her er for en gangs skyld et meningsfuldt eksempel på, at videnskaben faktisk kan bruges til at udforske kunstens verden. Bogen giver en smuk indføring i, hvorledes hjernen behandler synsindtryk, og udfra dette gives der gode eksempler på, hvorfor billedkunst påvirker os, som det gør. Bogen beskriver, hvorledes lys, der rammer vores nethinde, bliver til virkelighedsbilleder i vores bevidsthed. Bogen fortæller om nogle af de genveje til hjernen, som har været udnyttet af alle tiders kunstnere. En bog der åbner for et nyt syn på mange ting. Den tid, der er brugt på at læse denne bog, er godt brugt. Semi Zeki er en guttermand.

Wild Minds. What animals really think

wild_minds500.jpgForfatter: Marc Hauser
Sværhedsgrad: Middel
Sprog: Engelsk
Titelblad:  Klik her!

hjerne_score_hel.jpghjerne_score_hel.jpghjerne_score_hel.jpghjerne_score_hel.jpg

Marc Hauser er adfærdspsykolog og har brugt en stor del af sin akademiske karriere på at studere sprog- og signaludvikling hos aber. I bogen "Wild Minds" tager han livtag med spørgsmålet om, hvorvidt dyr kan siges at være i besiddelse af bevidsthed. Hauser leverer en grundig og sober redegørelse for, hvad den hidtidige forskning er nået frem til, og bogen er derfor en god introduktion til emnet. Konklusionen bliver dog den velkendte, at vi desværre ved alt for lidt om dyrenes adfærd og kognitive funktioner til for alvor at kunne danne os et seriøst indtryk af deres bevidsthedsoplevelser, men vejen til denne konklusion er brolagt med så mange interessante og lærerige fakta og historier, at bogen alligevel er absolut læseværdig.

Thomas

Hjernechok fra universet

hjernechok_forside.jpgForfattere: Poul Anderson
Sværhedsgrad Let
Titelblad:  Klik her!

Bogen kan ikke bedømmes!

En bog det er meget svært at få fat på. Et fantastisk værk om, hvad man kunne tænke sig ske, hvis alle universets hjerner fik tidoblet deres kapacitet, som eksempel kan nævnes, at kaninerne taler om integralregning. En usædvanlig bog, der desuden er forfatterens første roman inden for science fiction genren.

Evolution of the Brain. Creation of the Self

Eccles-Bog-forside.jpgForfatter: John C. Eccles
Sprog: Engelsk
Sværhedsgrad: Halvsvær
Titelblad:  Klik her!

hjerne_score_hel.jpghjerne_score_hel.jpghjerne_score_hel.jpghjerne_score_hel.jpg

En meget god bog om hjernes udviklingshistorie. Her fortælles om de forskellige hjernfunktioner, og hvorledes de er opstået gennem udviklingshistorien. Gode afsnit om abesprog og forskellen på følelseslivet hos de forskellige dyrefamilier. Bogen er relativt gammel (fra 1989), og en del af bogens informationer er siden den første udgivelse blevet erstattet af nyere viden. Enkelte afsnit går lige akkurat hen over hovedet på mig, men alligevel anbefales bogen varmt som en (lidt vanskelig) introduktion til menneskehjernen, og hvad den gør for os.

Hjernen og bevidsthed

hjernen-bevidsthed-forside.jpgRedigeret af: Jane Brinch, Jens Bøgeskov og Karsten Ellemann
Sprog: Dansk
Sværhedsgrad: Ikke så svær
Titelblad:  Klik her!

hjerne_score_hel.jpghjerne_score_hel.jpghjerne_score_hel.jpg

En udmærket bog. Ikke komplet og lidt ujævn. Men en udmærket mulighed for at få læst lidt om hjernen.

 
 
Illustrationer af Anna Laurine Kornum
Design og udvikling af Mediafarm ApS