Drømmevals

drommevalsSollyset råder, og det har det altid gjort. Jordens gang om solen, den konstante vekslen mellem nat og dag er en af jordelivets uomgængelige vilkår. Alt liv er underlagt solens kontrol. Selv den mest primitive blågrønalge har et aktivitetsmønster, der styres af solen. Selv den mest primitive organisme udviser en eller anden form for søvn. Søvnen er en af livets første opfindelser. Søvnen kom før hjernen. Vores hjerne er skabt til at sove.

Søvnens gang i menneskehjernen er noget af det mest forudsigelige, der findes. Den uforstyrrede søvn overlader kun lidt til tilfældet. Fra det øjeblik hjernen falder i søvn, er alting planlagt. Som noget af det første lukker den indslumrende hjerne ned for aktiviteten i thalamus. Sansestrømmen fra omverdenen afbrydes, og hjernen lukker sig om sig selv. Hjernen bevæger sig væk fra den vågne verden og dykker ned i mørket. Efter godt 30 minutter - om alt går vel - er den opfyldt af dyb søvn. Her er alting stille. Her sker intet. Den dybe søvn er det tætteste, vi levende kommer vor ventende død. Den, der sover dyb søvn, oplever intet. Den, der sover dyb søvn, er tanketom. Under dyb søvn er vores bevidsthed væk. Dette er noget helt specielt i menneskelivet. Når vi er vågne, er der altid et eller andet i vores hoveder. Kun under den dybe søvn er vi bevidstløse. Alle vågne tænker altid på noget. Går vi hen til den dummeste mand i byen, mens han sidder vågen og dum på en bænk, så har han altid noget at fortælle. Selv den største idiot har altid sit hoved fyldt med tanker. Kun når vi sover dyb søvn, er vi tanketomme. Kun under den dybe søvn falder hjernens aktivitetsniveau nævneværdigt. Kun under den dybe søvn får hjernen ro.

Men hvilen bliver kun kort, snart stiger hjerneaktiviteten igen, og efter 90 minutters søvn sker der noget mærkeligt. Kroppen kommer ud af kontrol. Kropsdele svulmer op, vejrtrækning, puls og blodtryk bliver uregelmæssigt, temperaturregulationen svigter, musklerne lammes, og øjnene flakser formålsløst under de lukkede øjenlåg. REM-søvnen er begyndt, og hjernen er nu aktiv som i vågentilstanden. Hjernen producerer tanker, hjernen drømmer. Drømme er et rent hjerneprodukt. Sanserne er sat ud af spillet. Hjernen er uden kontakt til omverdenen. Alt, vi drømmer, kommer fra hjernen selv. Det er fra hukommelsen og fantasien, at drømmene opstår. Drømmen er den ultimative fantasitilstand. Den er uafhængig af sansernes evige kontrol. Drømme er lavet af det stof, drømme er lavet af, men ingen ved, hvorfor vi drømmer, og ingen ved præcist, hvad der sker i den drømmende hjerne. Måske er den drømmende hjerne, en hjerne, der fungerer på et primitivt stadie. Måske er vore drømme udelukkende baseret på tilfældig hjernestammestøj - måske er det sådan - vi ved det ikke.

REM-søvnperioderne med deres drømmeaktivitet optræder med jævne mellemrum gennem hele natten. For hver 90 minutters søvn starter en ny drømmeperiode, og indimellem ligger så den drømmeløse søvn, dyb i nattens første halvdel, lettere hen under morgenen. Det er meget forudsigeligt, hvad vi går ind til, når vi trætte lægger vore hoveder på puden. Nattens hvile er lige så forudsigelig, som den er vederkvægende. Vi ved ikke, hvorfor vi skal sove, men vi kan forestille os to forskellige former for hvile, som søvnen velsigner hjernen med. Den dybe søvns absolutte hvile. Her lukker hjernen ned, her skal den ingenting, her holder hjernen fri. Og så kan vi opfatte drømmen som det tidspunkt, hvor hjernen kan gøre lige, hvad den lyster uden at være bundet af sansernes censur og uden at være underlagt vågenlivets adfærdskonsekvenser. Drømmen er hjernens legeplads. Den dybe søvn er hjernens afslapningsstund. Natten tilhører hjernen.

Drømmevals
Når øjet det sig lukker
Thalamus finder fred
Når sansestrømmen brydes af
Lukker hjernen sig ned
Den første søvn, den lette
Vågen verden forladt
Mens tankerne blidt svinder bort
Hvisker sindet godnat
I dyb søvn er du borte
Tyst sig lukker sjælens porte
Så tæt på din død du skal komme
I REM-søvn hersker drømmen
Mesencephalons* skælv
En hjerne der kan digte løs
I sin leg med sig selv
Så sker det, det kan hænde
Hjernens urrædsel opstande
Så døjer du med et mareridt
Men rolig, det vil ende
Pinen bliver ej lang
Når drømmen den er færdigdrømt
Går en ny tur i gang
Fra dyb søvn over drømmen
Søvnens gang i din krop
Seks runder tager den på en nat
Og så vågner du op

*Mesencephalon er et område i hjernestammen, som er aktivt i den drømmende hjerne.

Fra cd'en Hjernesange (MusicPeople 2002)

Copyright: Peter Lund Madsen

(Sidst ændret 7. januar 2012)

 
 
Illustrationer af Anna Laurine Kornum
Design og udvikling af Mediafarm ApS